Col.legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona COACB

Intranet Col·legiats

Codi
Contrasenya
 

El Col·legi

El Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona (COACB), fundat l'any 1926, és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i que es troba emparada per la Llei de Col·legis Professionals.

Les seves funcions principals, són:

  • Protegir i representar la professió i els interessos dels col·legiats, en especial davant de l'administració.
  • Adequar la professió a les necessitats de la societat.
  • Ésser present en la creació de la normativa que afecti l'agent comercial.

La seva seu social, al carrer Casp 130, és un edifici de vuit plantes que acull també el centre formatiu ESVEN, l'Escola Superior de Vendes. En els darrers anys s'han actualitzat diferents plantes de l'Edifici, com la planta quarta o la tercera, recentment, amb la finalitat de crear despatxos a disposició dels col·legiats per fer reunions amb clients o showrooms.

En total, el COACB agrupa milers d'agents comercials i centenars d'empreses recorren a la institució cada any per trobar agents comercials col·legiats que representin els seus productes, perquè confien en les seves garanties de professionalitat. És una institució que s'adapta als nous temps per poder oferir als seus col·legiats la formació, l'assessorament i els serveis que necessiten per desenvolupar la seva professió avui dia.

Àmbit

L'àmbit del Col·legi d'Agents Comercials de Barcelona, és el de Barcelona i Província, (excepció de Terrassa, Manresa i Sabadell).

Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona
Casp 130 - 08013 Barcelona
coacb@coacb.com - Tel: 932.319.412 - Fax: 932.455.746 -