Col.legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona COACB

Intranet Col·legiats

Codi
Contrasenya
 

Avís Legal

 

Les condicions d'ús que es defineixen a continuació s'apliquen a totes les dades i continguts que es publiquen en el portal www.coacb.com, qualsevol usuari que entri en conflicte amb aquesta normativa i amb la legalitat vigent, assumirà la responsabilitat de les accions, danys i perjudicis que generi.

En cas de detectar alguna irregularitat pot posar-se en contacte amb la nostra central de dades, via e-mail a: comunicacio@coacb.com o telefònicament al numero 932319412.

El COACB acompleix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de Caràcter Personal, i posseïx el codi d'inscripció nº 2051850456 del Registre General de l'Agència de Protecció de Dades.

Segons la LOPD 15/1999 i la LSSI-CE 34/2002, s'informa que les dades de caràcter personal que es faciliten, inclòs el correu electrònic, s'incorporaran en un fitxer automatitzat propietat del Col•legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona. D'aquesta manera, a l'enviar les dades l'interessat autoritza l'ús de les mateixes per a realitzar comunicacions relacionades amb els serveis del COACB i altres que puguin ser d'interès per al receptor.

El COACB li informa que té dret d'accés, rectificació i oposició a aquestes dades mitjançant l'enviament d'una carta al COACB: C/Casp, 130 • 08013 Barcelona - Àrea d'Informàtica i Comunicació

Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona
Casp 130 - 08013 Barcelona
coacb@coacb.com - Tel: 932.319.412 - Fax: 932.455.746 -